Ondergedoken in Velp; Het verhaal van de familie Benink & familie Heertje

Over de Tweede Wereldoorlog zijn er natuurlijk tal van verhalen bekend. Veel mensen kennen wel een specifiek voorbeeld uit hun omgeving over deze periode. Van deze verhalen hebben er veel een naar einde, zeker als er gesproken wordt over de Jodenvervolging. Soms valt er echter ook een geschiedenis te vertellen die een goed einde kent. In die gevallen lukt het zelfs nog weleens om de families van de mensen die ondergedoken zaten en de families die onderdak boden na al die jaren met elkaar in contact te brengen. In dit kader hebben wij onderzoek gedaan naar het verhaal van de familie Benink. Zij woonden ten tijde van de oorlog aan de Egmondstraat in Velp. Vader Koos Benink was lid van een geheime verzetsorganisatie in Velp. Als lid van deze organisatie heeft Koos Benink gedurende de oorlog onderdak geboden aan een aantal Joodse onderduikers, onder andere aan een lid van de familie Heertje. Wij wilden graag meer over dit verhaal te weten komen. Daarom hebben we een interview afgenomen met Kees Benink, de zoon van Koos. Kees Benink was een kind in de oorlogsjaren en woonden bij zijn ouders in de Egmondstraat in Velp. Hij heeft dus van dichtbij meegemaakt hoe het is om onderduikers in huis te hebben. Nadat wij het interview met Kees Benink hadden afgenomen, zijn wij in contact gekomen met Raoul Heertje. Hij is de neef van Leentje Heertje, die ondergedoken heeft gezeten bij de familie Benink. Raoul Heertje was bereid om aan ons project mee te werken. We lieten hem het verhaal zien dat Kees Benink ons vertelde en hebben deze reactie vastgelegd. Daarnaast waren wij benieuwd wat voor een impact dit verhaal op hem had. Met dit project willen wij op een educatieve manier bijdragen aan het vastleggen van de verhalen van onderduikers en over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen. Wij vinden het belangrijk dat deze verhalen bewaard blijven en aan de volgende generaties doorverteld worden.

Old News

Arnhem
Arnhem
DATUM: 03/02/2020 - 05/05/2020
TIJDEN: Hele dag

Ondergedoken in Velp; Het verhaal van de familie Benink & familie Heertje

Over de Tweede Wereldoorlog zijn er natuurlijk tal van verhalen bekend. Veel mensen kennen wel een specifiek voorbeeld uit hun omgeving over deze periode. Van deze verhalen hebben er veel een naar einde, zeker als er gesproken wordt over de Jodenvervolging. Soms valt er echter ook een geschiedenis te vertellen die een goed einde kent. In die gevallen lukt het zelfs nog weleens om de families van de mensen die ondergedoken zaten en de families die onderdak boden na al die jaren met elkaar in contact te brengen. In dit kader hebben wij onderzoek gedaan naar het verhaal van de familie Benink. Zij woonden ten tijde van de oorlog aan de Egmondstraat in Velp. Vader Koos Benink was lid van een geheime verzetsorganisatie in Velp. Als lid van deze organisatie heeft Koos Benink gedurende de oorlog onderdak geboden aan een aantal Joodse onderduikers, onder andere aan een lid van de familie Heertje. Wij wilden graag meer over dit verhaal te weten komen. Daarom hebben we een interview afgenomen met Kees Benink, de zoon van Koos. Kees Benink was een kind in de oorlogsjaren en woonden bij zijn ouders in de Egmondstraat in Velp. Hij heeft dus van dichtbij meegemaakt hoe het is om onderduikers in huis te hebben. Nadat wij het interview met Kees Benink hadden afgenomen, zijn wij in contact gekomen met Raoul Heertje. Hij is de neef van Leentje Heertje, die ondergedoken heeft gezeten bij de familie Benink. Raoul Heertje was bereid om aan ons project mee te werken. We lieten hem het verhaal zien dat Kees Benink ons vertelde en hebben deze reactie vastgelegd. Daarnaast waren wij benieuwd wat voor een impact dit verhaal op hem had. Met dit project willen wij op een educatieve manier bijdragen aan het vastleggen van de verhalen van onderduikers en over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen. Wij vinden het belangrijk dat deze verhalen bewaard blijven en aan de volgende generaties doorverteld worden.

Old News

Arnhem
Arnhem
DATUM: 03/02/2020 - 05/05/2020
TIJDEN: Hele dag